Tag: För att täcka efterfrågan även under de timmar då den är som högst gick de nordiska priserna upp mot det man kallar ”peak-priser” i Tyskland