Tag: folkinitiativet Stoppa Preemraff tagit initiativ till ett Upprop mot Preems planerade utbyggnad