Tag: Flextrus och DB Schenker. I  montern profilerades en rad innovativa fiberbaserade förpackningslösningar som kan ersätta fossilbaserade material