Tag: En storskalig demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik blir först i världen