Tag: en minskning med hela 22 procent jämfört med samma period förra året