Tag: Elpriset i december landade i elområde 3 på överraskande 38