Tag: ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten