Tag: ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten ”Var är produktivitetstillväxten?”