Tag: Det finns idag tekniker och lösningar som kan minska utsläpp av växthusgaser från stora delar av den energiintensiva industrin i Sverige och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft