Tag: Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 389 tusen ton under juli 2019