Tag: Den senaste solbilen från Vattenfall Solar Team kallas NunaX. Den är inte bara mindre