Tag: Den nordiska kraftmarknaden har alltid präglats mycket av väderförändringar