Tag: COO i Axel Johnson och ansvarig för investeringarna inom solenergi