Tag: Carin Stoeckman – ordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar´n i Skåne