Tag: Blåbergsliden uppförs i samarbete med leverantören GE Renewable Energy och förväntas tas i bruk mot slutet av 2021