Tag: behöver skiljas ifrån innan tvättvattnet går vidare till det kommunala reningsverket