Tag: bedöms påverka SSAB Europes resultat för det fjärde kvartalet negativt med cirka 250 miljoner kronor