Nyheter

Mer plast till återvinning efter lyckat test

Ett test för ökad sortering av plast på tre av Sysavs återvinningscentraler har nyligen avslutats. Resultatet blev bättre sortering av hårdplast – från 80 procent felsortering till 10 procent – samt nya möjligheter att öka återvinning av mjuka plastorter. Syftet var att öka materialåtervinningen och därmed minska den fossila andelen avfall som går till energiåtervinning.

Under drygt tre månader har Sysav testat ny form för insamling av plastprodukter vid tre återvinningscentraler – Trelleborg, Staffanstorp och Tomelilla. Detta har varit en del i det långsiktiga arbetet med att öka sorteringen samt öka mängden plast till återvinning. Med bättre sortering minskar andelen plast i containern för Brännbar rest och därmed också de fossila utsläppen. Testet är ett av flera sätt att hitta nya vägar för att bidra till Sysavs klimatambition om att vara klimatpositivt till 2030.

Bättre hårdplast

Sedan några år tillbaka finns en container för hårdplastprodukter på Sysavs alla återvinningscentraler. En av förhoppningarna med testet var att få en bättre sortering i denna container, bland annat genom att tydligare efterfråga hårdplast som går att återvinna i hög grad – exempelvis plasthinkar, plastdunkar och trädgårdsmöbler i plast. De utvalda återvinningscentralerna bemannades med en extra person på plats som hjälpte besökare att sortera. Under testet införde man också en ny tillfällig container – Övrig plast – vilken man sedan skulle analysera för att utvärdera möjligheter för återvinning, vilket nu har gjorts. Med ett spännande resultat.

– Förutom att det är glädjande att hårdplast-containern började innehålla hårdplast av rätt sort och högre kvalitet, vilket ökar chansen för återvinning, så har vi börjat titta på mjuk plast och hur vi kan få den att återvinnas i högre grad. Vi har tack var detta test beslutat oss för att skicka även den utsorterade mjukplasten, exempelvis sopsäckar, till återvinning och vi har hittat en samarbetspartner som tar emot den, säger Patrik Lövgren, områdeschef på Sysav samt ansvarig för testet.

Ny insamling av mjuka plastsorter

Tumregeln är att Sysav även fortsättningsvis vill ha så lite plast som möjligt i containern för Brännbar rest, då förbränning av plast orsakar fossila koldioxidutsläpp. För att mjuk plast som sopsäckar och plastpåsar ska kunna materialåtervinnas kommer Sysav att successivt införa en ny insamling av detta på återvinningscentralerna.

– Vi påbörjar nu ett arbete med att samla in mjukplast som plastpåsar och plastsäckar på några av våra återvinningscentraler till en början, bland annat de tre test-ÅVC:erna. En utmaning är att alla återvinningscentraler måste ha så kallade komprimatorer för mjukplasten, annars blir kärlen fulla på nolltid, då plast tar mycket plats. Vi jobbar på att detta ska införas på alla återvinningscentraler så småningom, säger Patrik Lövgren.