Nyheter

SCA köper skog i Lettland

SCA har träffat avtal om förvärv av skog i i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om ca 19 150 hektar, varav ca 13 100 hektar är skogsmark. Köpeskillingen är 44,5 MEUR, cirka 450 MSEK.

Den stående virkesvolymen är ca 1,8 miljoner m3sk. Delar av den mark som inte är skogsmark, kommer att avyttras.

SCA har tidigare köpt ca 30 000 hektar skog i Estland och Lettland.

– Vi har ambitionen att fortsätta växa som skogsägare i Baltikum, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vår verksamhet där stärks av ett eget skogsbestånd.

Säljare är Isnaudas Forest Holding AB. Affären beräknas vara avslutad under det fjärde kvartalet 2020.