Nyheter

Koldioxidfri underjordsbrytning får stöd från Energimyndigheten

Sustainable Underground Mining (SUM). En långsiktig vision att utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 207 miljoner kronor.

SUM initierades i juni 2018 tillsammans med fyra andra starka aktörer i svensk industri:

Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech.

Nu står det klart att projektet Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem fått finansiellt stöd av Energimyndigheten. Stödet uppgår till 207 miljoner kronor. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 1,1 miljarder kronor

Målet är att implementera en koldioxidfri och autonom gruvbrytning. Detta i en fysisk såväl som virtuell testgruva. Därefter skalar man upp och inför brytningsmetoderna i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

— I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data. För att sen koppla samman det i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

— Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin.  Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.