Nyheter

Epiroc lanserar bergförstärkningsföretaget New Concept Mining i Sverige

Epiroc lanserar idag New Concept Mining på den svenska marknaden. New Concept Mining är ett sydafrikanskt bolag som efter ett uppköp tidigare i år nu är en del av Epiroc. Bolaget som är specialister inom utveckling och tillverkning av produkter för bergförstärkning kommer att stärka Epirocs erbjudande inom bergförstärkning till kunder i Sverige.

New Concept Mining har i över trettio år utvecklat bergförstärkningsprodukter för gruvindustrin. Företaget grundades av bergsingenjörer som ville utveckla nya innovativa lösningar för att förbättra säkerheten för gruvarbetare i Sydafrikas gruvor. Företaget har gedigen erfarenhet av krävande förhållanden då Sydafrika är hemvist till världens djupaste gruvor. De djupaste har gruvgångar så djupt som 3900 meter under markytan.

Den drivande kraften bakom New Concept Minings satsning på innovation har alltid varit att öka säkerheten i gruvorna. Företagets fokus på att utveckla nya säkerhets- och produktivitetslösningar i direkt samarbete med sina kunder har gjort dem till världsledande. Ett kvitto på detta är att företaget idag har över 200 patent inom bergförstärkning.

Givet att vi här i Sverige har världens djupaste järnmalmsgruvor så är New Concept Mining ett väl passande tillskott till den svenska marknaden. I takt med att Sveriges gruvor blir allt djupare blir bergförhållandena också allt mer utmanande vilket kräver nya högra krav på säkra och effektiva bergförstärkningslösningar.

Med lanseringen av New Concept Mining i Sverige ökar Epiroc sin satsning på effektivitet och säkerhet inom bergförstärkning.

Bergförstärkning är ofta en kritisk punkt vid gruv- och tunnelbrytning. Enligt en tidigare svensk undersökning spenderar gruvbolag så mycket som 57 % av sin brytningstid på just bergförstärkningsarbeten. Att använda rätt sorts bultar för aktuella förhållanden i varje tunnel- och gruvprojekt kan därför innebära både kostnadsbesparingar och ökad säkerhet.

-Med New Concept Mining skapar Epiroc en unik helhetslösning. Bultning är ofta en flaskhals inom gruv- och tunnelprojekt. Gruvbolagen och entreprenörerna har stora möjligheter att öka sin produktivitet genom att satsa resurser på att göra ett grundligt arbete med att välja rätt bergförstärkningsmetod för deras specifika förhållanden. säger Petra Kastensson försäljningsansvarig för bergförstärkning på Epiroc Sweden.

För att starta upp New Concept Mining i Sverige har Dirk Venter från New Concept Mining Sydafrika stationerat sig i Sverige och kommer utgå från Epirocs kontor i Stockholm. Dirk har en gedigen erfarenhet har tidigare som ingenjör inom bergmekanik i den Sydafrikanska gruvindustrin.

-Det finns ett behov på den svenska marknaden av avancerad bergförstärkning. Gruvorna i Sverige blir djupare och djupare vilket ökar kraven på avancerad bergförstärkning för säkra arbetsförhållandena för alla som arbetar under jord. Vi specialiserar oss på att lösa krävande bergförhållanden och vi utvecklar våra produkter tillsammans med kunden. säger Dirk Venter.

New Concept Mining är en unik aktör inom bergförstärkning. Företaget investerar starkt i utvecklingen av ny innovativ teknik och har som enda tillverkare med ett eget branschgodkänt testlaboratorium for dynamisk testning av bultar. Företaget har en uttalad strategi att vara det företag som driver utvecklingen inom säkerhet och produktivitet. Därför har deras utvecklingsteam ett stort antal ingenjörer med erfarenhet från gruvindustrin.

New Concept Mining blir en del av Epirocs helhetserbjudande inom bergförstärkningsutrustning för gruvbrytning och tunneldrivning under jord. Epirocs omfattande sortiment av riggar för bergbultning, kabelbultning och betongsprutning innefattar sen tidigare produktserierna Boltec, Cabletec, Meyco, Unigrout samt bergbultningssystemet Swellex. 

På bilden: Dirk Venter och Petra Kastensson lanserar New Concept Mining