Nyheter

Ökad kapacitet för fjärrvärmen i Piteå

Alla pitebor har visat hänsyn vid det stora fjärrvärmeavbrottet när man gjorde inkopplingarna av de nya fjärrvärmeledningarna, som förnyats under sommaren. De gamla ledningarna har levererat värme i över 40 år, de nya säkerställer hållbar fjärrvärme till piteborna en mycket lång tid framöver.

Det är ett omfattande projekt som pågått under hela sommaren då nästan 700 meter fjärrvärmeledningar har bytts ut från hetvattenscentralen på Backens industriområde fram till Smurfit Kappa. Nya ledningar med större dimensioner kommer att säkra tillgången av hållbar fjärrvärme för piteborna under lång tid framöver. Det här var sista etappen och nu är ledningarna bytta ända från korsningen Västergatan/Sundsgatan och fram till Smurfit Kappa.

Projekt i den här storleken kräver god planering och bra logistik. Under Timmerleden och järnvägen har vi borrat in stora foderrör som de nya ledningarna går i, istället för att gräva ett dike tvärsöver Timmerleden och behöva stänga all trafik.

– Det var lite spännande när vi skulle igång med borrningen, men det gick riktigt bra, säger Rolf Öberg, projektledare på PiteEnergi. Hela arbetet har gått enligt plan och vi vill även rikta ett stort tack till personal vid Smurfit Kappa som ställt upp på ett enastående sätt under stoppet, fortsätter Rolf.

Det unika med fjärrvärmen i Piteå är att spillvärme från Smurfit kappa, värme som annars skulle gått förlorad, värmer upp fjärrvärmevattnet som ger dig värme. Det är riktigt bra för dig och inte minst för vår miljö i Piteå. Hela 96% av fjärrvärmen kommer från Smurfit kappa och nu levereras fjärrvärmen dessutom i nya ledningar med ännu bättre kapacitet än man hade tidigare i de gamla ledningarna, som var 40 år gamla.