Nyheter

Dell Boomi lanserar förbättringar i sin Enterprise iPaaS-portfölj

Dell Boomi (Boomi) lanserar förbättringar av sin iPaas-portfölj. Förbättringarna lanserades på eventet Boomi World 18.

De senaste funktionerna omfattar Boomi Connect Now, Boomi Data Services for Pivotal, Boomi API Gateway och Developer Portal, Bot SDK och nya tjänsteerbjudanden. Därigenom erbjuder Boomi de verktyg som verksamheter behöver för olika typer av användningsområden och säkerställer både bättre produktivitet och bättre kontroll på IT-verksamheten. Boomi demokratiserar integration genom att göra den enkelt tillgänglig för alla användare oavsett tekniska förkunskaper eller roll inom organisationen.

De nya funktionerna omfattar:
Boomi Connect Now – Gör det möjligt för partners och kunder att erbjuda en central självservice för användare som saknar integrationsexpertis. Boomi Connect Now bidrar till bättre produktivitet för affärsanvändare, kunder och leverantörer genom att bidra med snabba och kvalitetssäkrade integrationer samtidigt som IT-sidan bibehåller full kontroll på miljön.

Boomi API Gateway and Developer Portal – I takt med att definitionen av integration som koncept utvecklas till att även omfatta människor är det viktigt att underlätta skapandet av säkra och skalbara interaktioner med externa parter. Med hjälp av gateway-funktioner kan företag se till att det blir verklighet. Med utvecklarportalen får kunder dessutom större möjligheter att interagera med sina API-användare i större skala än tidigare.

Data Services for Pivotal – Boomi och Pivotal erbjuder nu snabbare implementering av Boomi iPaaS, och med möjlighet att driftsätta Pivotal Kubernetes och Pivotal Application Services-miljöer (PKS/PAS) från Pivotal Cloud Foundry marketplace.

Boomi Enterprise Innovation Services – De senaste tjänsterna från Boomi gör det möjligt för företag att samverka med Boomis experter för att säkerställa innovation i stor skala och för att ta del av Boomis ledande integrationsmoln för att skapa en sammankopplad verksamhet. Tjänsterna finns tillgängliga I prenumerationsformat och kan anpassas till specifika kundbehov.

Architectural Services – Gör det möjligt för kunder att ta tillvara på de förbättringar som löpande görs inom IT-arkitekturer genom att samarbeta med Dell Boomis experter.

Blockchain – Utvecklingen inom affärsvärlden kräver att verksamheter kan integrera med blockchain-baserade lösningar. Boomis plattform erbjuder stöd för de ledande blockchain-plattformarna Ethereum och Hyperledger Fabric.

Bot SDK – En samling utvecklingsverktyg som innehåller allt som en Boomi-utvecklare behöver för att skapa en bot.

– Dell Boomi hjälper företag att lösa sina integrationsutmaningar i ett hybrid-landskap, säger Michael J. Morton, CTO på Boomi. Dessutom hjälper vi dem nu med att även integrera detta hybridlandskap med blockchain smart contracts.

– Boomi-utvecklare blir allt mer inblandade i affärsbesluten, säger Steve Wood, Chief Product Officer på Boomi. Vi är fast beslutna att förbättra produktiviteten hos verksamheter och att hjälpa utvecklare ta ledande roller inom sina organisationer, oavsett om det handlar om att de gör sitt eget jobb i Boomi-miljön, om de kompletterar arbetet med hjälp utifrån eller om de tillhandahåller de integrationsverktyg som organisationens egna medarbetare behöver.