Nyheter

Prisuppgång väntar

Kylan som breder ut sig över Norden ökar efterfrågan på el och pressar upp priserna. Ett nederbördsfritt och kallt Norden bidrar tillsammans med ett vindstilla Nordeuropa och ett högre kolpris denna vecka till en kraftig ökning av elpriset. Det här skriver LOS Energy.

Högt spotpris
Det kalla vädret ökar efterfrågan på el för uppvärmning. Detta pressar på kort sikt upp priserna på spotmarknaden. Till följd av låg vindkraftsproduktion i Europa är spotpriset även högt i bland annat Tyskland. Detta pris präglar också den nordiska marknaden.

Ny toppnotering
Denna vecka sätts en ny toppnotering på spotmarknaden 2018. Det är två år sedan veckospotpriset låg på samma nivå. Enligt prognoserna kommer förra veckans väderfenomen få konsekvenser för spotpriset framöver. Redan nästa vecka förväntar sig marknaden en ny toppnotering i spotmarknaden.

Priset ökar fram mot 2027
Medan priset för detta år och nästa år stiger till följd av vädret, ökar priserna för åren därefter mot bakgrund av högre internationella priser.