Nyheter

Ett lysande exempel på säkerhet

Det enkla men också effektiva LED-ljuset har redan sålts över 150 000 gånger.

– Vi introducerade Linde BlueSpot för sex år sedan. Det var inte det första varningssystemet, men de andra lösningarna bestod mestadels av akustiska signaler, säger Frank Bergmann, Product Manager Counterbalanced Trucks på Linde Material Handling.

De akustiska varningssignalerna var i de flesta fall ineffektiva. Efter ett tag blev de gälla signalerna irriterande för medarbetare. Varningssignalerna ignorerades dessutom ofta på grund av högt ljud och buller i lager.

Blått LED-ljus varnar utan att störa

Lindes produktutvecklare kom på en annan lösning – ett blått LED-ljus som ger en optisk varningssignal i truckens färdriktning. Lösningen kan beställas från fabrik men även enkelt för eftermontering. För en låg investeringskostnad ökar säkerheten avsevärt. BlueSpot blev en sådan succé att namnet blev vedertaget i branschen.

– Kunder inom många olika områden efterfrågar BlueSpot. Även om konceptet nu har kopierats många gånger är vi på Linde stolta över att vår idé hindrat otaliga olyckor att ske under de senaste åren. Både hos köpare av originalprodukten BlueSpot samt andra ställen, säger Bergmann.

Systemets enkelhet och flexibilitet imponerar på kunderna. BlueSpot kan användas vid körning både framåt och bakåt. Tack vare att varningsljuset syns långt före en eventuell fara kan fotgängare i god tid förflytta sig till en säker position.

BlueSpot är idag mer eller mindre standardutrustning när det gäller säkerhetsfunktioner inom industrin – men inte den enda. Förarstödsystem som Linde Load Management, Safety Pilot och Dynamic Mast Control har också blivit vanligt.

– De här innovationerna följer vårt integrerade säkerhetskoncept ”Vision Zero – Safety in your world”. Vårt mål är att reducera antalet olyckor inom materialhantering till noll, avslutar Bergmann.