Nyheter

SKGS, elsamarbetet för den elintentiva industrin: ”Industrins elektrifiering kräver 5 TWh mer el varje år till 2035”

”Byggs inte elproduktion och nät ut riskerar industrins investeringar att helt utebli, eller istället genomföras i andra länder. Inget av dessa utfall gynnar Sverige.”

Det skriver Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna  , Jonas Hagelqvist, vd, IKEM , Maria Sunér, vd Svemin  och Annika Roos, vd Jernkontoret i en debattartikel i Dagens Industri:

”Industrin genomför historiskt stora investeringar för att ställa om. Men för att lyckas behövs både mer el och utbyggd infrastruktur. Och det är bråttom. Kapacitetsbristerna gör att industrin hindras från att ställa om i den takt som planerats. Ytterst hotas framtida jobb, svensk tillväxt och den gröna omställningen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/industrins-elektrifiering-kraver-5-twh-mer-el-varje-ar-till-2035/

Foto: Gerd Altmann