Nyheter

Metsä Groups mjukpappersverksamhet får platinabetyget för femte gången i EcoVadis utvärdering för 2024

Metsä Groups mjukpappersverksamhet, inklusive verksamheten för mat- och bakplåtspapper, har återigen fått det högsta betyget, platina, i EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvar för 2024. Det är femte året i rad som företaget får detta fina betyg, vilket placerar det bland den översta procenten av alla företag som utvärderats av EcoVadis.

Metsä Tissue behöll höga poäng inom alla de fyra teman som utvärderades och utmärkte sig särskilt inom kategorin miljö med 90 av 100 poäng.

 – Vi är stolta över att ha fått platinabetyget av EcoVadis för femte året i rad. Trots allt strängare kriterier uppfyllde vi kraven för ett platinabetyg, vilket bekräftar att vårt hållbarhetsarbete är mycket bra och har fått höga betyg av den globalt erkända organisationen EcoVadis. Vårt avancerade ledningssystem för hållbar utveckling, som omfattar alla fyra utvärderade teman, fortsätter att utgöra en solid grund för den pågående förbättringen av vårt hållbarhetsarbete. Jag vill rikta ett varmt tack till våra interna och externa intressenter som har bidragit till att uppnå detta fantastiska resultat, säger Esa Kaikkonen, CEO Metsä Tissue. 

Metsä Tissue verkar för att främja bioekonomin och den cirkulära ekonomin genom att på ett effektivt sätt förädla nordiskt trä till högkvalitativa mjukpappersprodukter och mat- och bakplåtspappersprodukter. Våra hållbarhetsmål driver oss mot ständiga förbättringar, med målet att uppnå fossilfria bruk och produkter till 2030.