Nyheter

KAMIC Group förvärvar polynom, en schweizisk-brittisk bolagsgrupp inom nödbelysning

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i polynom AG med de helägda dotterbolagen Sander Elektronik AG, Lampec AG, P4 Limited och Lux Box Lighting Technology Ltd. Säljare är verkställande direktören Michel Noé samt Erika Noé.

polynom AG, med huvudkontor i Böttstein i Schweiz, är moderbolag i en företagsgrupp som har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa produkter inom nödbelysning. Den operativa verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag, vara två är belägna i Schweiz och två i Storbritannien.

Sander Elektronik utvecklar och tillverkar komponenter för nödbelysning medan Lampec bedriver försäljning av avancerade komponenter till tillverkare av nödbelysningsprodukter. I Storbritannien verkar Lux Box Lighting som säljbolag medan bolaget P4 är en ledande fullserviceleverantör av självtestande nödbelysningssystem. 

De båda brittiska dotterbolagen bedriver sin verksamhet från Fakenham, strax väster om Norwich, medan de schweiziska Sander Elektronik och Lampec har sin bas i Böttstein, liksom moderbolaget polynom. Totalt har gruppen ett 90-tal anställda och en årlig försäljning på cirka 175 miljoner kronor (CHF 15 miljoner). 

polynom ingår nu i KAMIC Groups affärsområde Installation under ledning av Johan Karlsson, som kommenterar:

– polynom-bolagen har ett nischat produkterbjudande och medarbetare med djup teknisk kompetens och det är få konkurrenter som kan leverera produkter med lika hög kvalitet. Med polynom i affärsområdet får vi en rejäl breddning och förstärkning av vårt befintliga erbjudande inom utrymningsteknik och nödbelysning.

Samtliga ledningspersoner i polynom-gruppen fortsätter i sina respektive roller även efter ägarförändringen.

Verkställande direktören och tidigare ägaren Michel Noé kommenterar affären: 

Vi är mycket nöjda över att få ansluta oss till KAMIC Group. Vi ser en ljus framtid för polynom-bolagen och i KAMIC Group får vi en finansiellt stabil och långsiktig ägare som kan stödja oss med kontakter, kompetens och verktyg för fortsatt affärsutveckling.