Nyheter

Byggstart för Svenska kraftnäts enskilt största ledningsbyggnadsprojekt

Svenska kraftnäts styrelse har nu fattat beslut om att starta myndighetens enskilt största ledningsbyggnadsprojekt någonsin, med en beräknad kostnad på över 16 miljarder.

− Det är en jättesatsning. Vi ska bygga ut och moderniserar stamnätet för el på den cirka 46 mil långa sträckan från Midskog utanför Östersund till Borgvik en bit från Karlstad, säger Izabell Grefberg, projektledare, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät befinner sig mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska stamnätet för el. När affärsverkets styrelse nu givit grönt ljus till projektet, som kallas Karlstadsbenet, startar Svenska kraftnäts största enskilda projekt någonsin.

Det motsvarar 13 procent av Svenska kraftnäts totala utbyggnad av stamnätet de närmaste 20 åren. Två nya 400 kilovoltledningar samt två nya stamnätsstationer ska uppföras. Den gamla ledningen, som passerar genom 15 kommuner, ska rivas då den snart uppnår sin tekniska livslängd.

Möter ökat behov av el

− Vi gör det här bland annat för att kunna möta det ökade behovet av el och elproduktion i Jämtlands-, Dalarnas-, Värmlands- och Västra Götalands län, säger Izabell Grefberg.

Karlstadbenet är en förutsättning för att etablera ett långsiktigt robust och flexibelt elnät som effektivt kan hantera och anpassas efter förändrade behov. Det möter det framtida kapacitetsbehovet i västra Sverige och möjliggör anslutning av fossilfri elproduktion längs med ledningen.

I drift 2035

Planen är att det ska vara klart att driftsättas 2035 och det är en tidigareläggning med två år jämfört med den tidigare målsättningen. Det brådskar och Svenska kraftnät har också nominerat projektet till Energimarknadsinspektionens arbete med att korta ledtider för elnätsutbyggnad.

− Det är viktigt att vi får det här på plats. Det handlar om elektrifiering, om den gröna omställningen och Sveriges konkurrenskraft, säger Izabell Grefberg.

De närmaste tio åren ska Svenska kraftnät se till att 1 500 kilometer nya ledningar kommer upp, 2 500 kilometer ledningar ska moderniseras och ett 30-tal stationer byggas. Tittar man 20 år fram så ska 7 000 kilometer ledningar komma på plats.

Fakta Karlstadsbenet

Kostnad: Beräknas kostnad drygt 16 miljarder
Tidsplan: Planerad i drift 2035
Sträckning: Från Midskog i Ragunda kommun till Borgvik i Grums kommun
Syfte: Öka möjligheten att överföra el mellan elområde 2 och 3, Möjliggöra fler anslutningar till elnätet. Både för konsumtion och för fossilfri elproduktion i Jämtlands-, Dalarnas-, Värmlands- och Västra Götalands län, Byta ut och förstärka det gamla stamnätet för el.

Mer information finns på www.svk.se.