Nyheter

Industriföreträdare: ”Regeringen måste driva på för en industrigiv i EU”

”EU:s mål om klimatneutralitet är en utmaning för ett samhälle som byggt sitt välstånd på fossila bränslen och insatsvaror, såsom olja och naturgas. Om målet ska bli verklighet inom 25 år behövs nya idéer, innovationer och inte minst investeringar i en aldrig tidigare skådad omfattning.”

Det skriver Ib Jensen, Perstorp, Mark Meier, BASF och Mikael Staffas, Boliden i en debattartikel i Dagens Industri:     

”EU:s klimatmål slår fast att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara borta senast år 2050. Mycket av omställningen måste ske i industriföretagen, och den europeiska industrin har också det tekniska kunnandet och den nödvändiga innovationskraften. Men nettonollutsläpp kräver också ett politiskt ledarskap som stöttar industrin i EU genom att stärka konkurrenskraften med en industrigiv, som stimulerar de investeringar som är nödvändiga för att nå målen i den gröna given. Den gröna given och en industrigiv är på så sätt förbundna med varandra i symbios.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/regeringen-maste-driva-pa-for-en-industrigiv-i-eu/

Foto: News Øresund – Johan Wessman