Nyheter

E.ON investerar 23 miljarder i elnäten

E.ON Energidistribution investerar 23 miljarder kronor i bolagets svenska elnät under åren 2024–2027.

– Vår elnätsverksamhet växlar nu upp investeringarna till nya rekordnivåer. Investeringar i smart teknologi och ny infrastruktur är avgörande för industrins konkurrenskraft och för Sveriges ambitioner att accelerera klimatomställningen, säger Johan Mörnstam, vd på E.ON Sverige. 

E.ON Energidistribution största investeringsprogram till dags dato följer på Energimarknadsinspektionens, Ei:s, finansiella rambeslut för regleringsperioden 2024–2027, vilken skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i elnätet. Enligt E.ON Sveriges vd Johan Mörnstam blir regleringsperioden avgörande för att skyndsamt hantera marknadens flaskhalsar och säkerställa en snabb och hållbar elektrifiering av Sverige.

Med rätt incitament och rätt regelverk kan Sverige nå målet om nettonollutsläpp, anser Mörnstam:

– Energimarknadsinspektionens beslut ger elnätsverksamheten möjligheter att möta den exponentiella efterfrågan på ny infrastruktur och nya anslutningar som klimatomställningen för med sig. Nästa stora utmaning är att korta ner handläggningstiderna för att bygga nytt.  

Enligt Johan Mörnstam kommer de enskilda konsumenterna att märka av investeringarna. Ett robust elnät är avgörande för att stödja den ökande användningen av elektriska fordon, liksom för att integrera solpaneler och andra förnybara energilösningar i hemmen, vilket bidrar till minskade energikostnader och ökad självförsörjning. Konsumenterna kan också räkna med en mer konsekvent och pålitlig strömförsörjning.

– Samhällsvinsterna är uppenbara. Ett robust och välunderhållet elnät är grundläggande för att hålla samhällskritiska funktioner i gång och stärker Sveriges totalförsvarsförmåga. Moderna och effektiva elnät är en förutsättning för att klimatsäkra vår befintliga industri för att säkerställa Sveriges internationella konkurrenskraft. Men elnäten är också en katalysator för ekonomisk tillväxt, då de möjliggör utveckling av nya teknologier och industrier, till exempel inom sektorer som elektrifiering av transporter och energilagring. Investeringarna i elnäten skapar också arbetstillfällen både direkt genom utbyggnad, drift, underhåll och indirekt genom att möjliggöra nya företag och innovationer som är beroende av tillförlitlig och hållbar energiförsörjning. Sammantaget möjliggörs en smidigare övergång från fossila bränslen till fossilfria energikällor som sol och vind i elsystemet, säger Johan Mörnstam. 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren tillhör dem som gläds över besluten.

– Elnätskapacitet är en av samtidens viktigaste frågor och avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det är glädjande att regeringen och myndigheterna här och nu ger näringslivet möjligheter till omställning även i södra Sverige, säger Handelskammarens vd, Stephan Müchler.  

Under de senaste 10 åren har E.ON Energidistribution investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den nyss avslutade regleringsperioden, mellan 2020 och 2023, innebar investeringar på 18 miljarder kronor. Energimarknadsinspektionens rambeslut för regleringsperioden, 2024–2027, ger E.ON Energidistribution möjligheter att investera 23 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

Modellen för och storleken på elnätsföretagens intäktsramsramar bestäms av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket säkerställer skäliga priser för konsumenterna. Elnätsavgifterna baseras på de kostnader elnätsföretagen har för att bygga, underhålla och driva elnäten, inklusive en rimlig avkastning på investerat kapital.