Nyheter

ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin

ABB och Captimise utökar sitt samarbete för att driva på införandet av kostnadseffektiv teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS) inom cementindustrin. Enligt ett samförståndsavtal kommer de två företagen att utveckla screening-, genomförbarhets- och Frontend-utveckling and designstudier.

Initiativet kommer att hjälpa cementproducenter att identifiera lämpliga och kostnadseffektiva tekniker för avskiljning av koldioxid som täcker hela koldioxidkedjan, från avskiljning, kondensering och buffertlagring till transport, permanent lagring och användning.

– Vårt pågående samarbete med ABB har resulterat i ett antal projekt inom olika branscher, och vi ser fram emot att utforska ytterligare möjligheter för cementkunder, säger Mattias Jones, VD för Captimise. Vi har erfarenhet från mer än 25 fallstudier med utsläppskällor av koldioxid både runt om i Europa och USA, och vet att vi kommer att kunna stödja verksamheter av alla storlekar inom cementindustrin genom kombinerad CCUS-, automations- och elektrifieringsteknik.

Initiativet kommer att kombinera ABB:s ledande teknik inom automation, elektrifiering, instrumentering och digitalisering, och dess omfattande expertis inom cementverksamhet över hela världen, med Captimises kunnande inom kostnadseffektiv teknik för koldioxidavskiljning och dess erfarenhet av CCUS-projekt i USA och Europa.

– Att minska koldioxidutsläppen inom cementtillverkning är en stor utmaning och högsta prioritet inom branschen, säger Max Tschurtschenthaler, Global Business Unit Manager, Cement, ABB Process Industries. Vårt uppdrag är att göra det mer kostnadseffektivt. Genom att kombinera vår automatiserings-, elektrifierings- och digitala teknik i världsklass med kunskapen hos partners som Captimise kan vi ytterligare stödja cementindustrin i att uppnå sina klimat- och nettonollmål.

ABB och Captimise kommer också att samarbeta kring marknadsföringsaktiviteter kring dess omfattande studieutbud och tillhörande tjänster till potentiella kunder i Europa.