Nyheter

Rekordår för biogasanläggningen i Karlskoga

2023 blev ett rekordår för Biogasbolaget i Karlskoga både när det gäller produktion och leverans.

Totalt levererades 61,5 GWh till kunderna vilket är en ökning med 4,6 % jämfört med 2022.

Den största delen biogas produceras vid anläggningen i Karlskoga, resterande mängd sourcas från andra leverantörer. Den enskilt största kunden är Svealandstrafiken som använder gasen till sina bussar.

Bakgrunden till framgången är bland annat en hög tillgänglighet vid produktionsanläggningen i Karlskoga.

Genom att använda biogasen har kunderna under 2023 undvikit att släppa ut 17098 ton CO2-ekvivalenter räknat ur ett livscykelperspektiv jämfört med diesel, miljöklass 1.