Nyheter

Underhåll av batteribranschen – en industriell revolution

Med batteriproduktionen som nästa stora svenska industri öppnas dörrar för både utmaningar och möjligheter. De nya etableringarna kräver kompetens och inte minst en strategi för underhåll. Jon Bokrantz, forskare på Chalmers, menar att det sistnämnda är en nyckelfunktion eftersom fabrikerna aldrig får stå stilla.

Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och industriaktörer som Northvolt, Scania, Volvo Group och Volvo Cars leder Jon Bokrantz forskningsprojektet MATTER@SCALE. Projektet syftar till att djupdyka i den komplexa världen av batteriproduktion och dess underhållsbehov.

– Vanligtvis fokuserar forskningsprojekt på specifika områden inom etablerade industrier, men i detta fall stod vi inför utmaningen att omfamna helheten kring batteriindustrin. Teknologin kommer från Asien och är ny för oss här i Europa. Vi saknar kompetens inom detta område, vilket gör hela forskningsperspektivet både unikt och fascinerande, säger Jon Bokrantz.

Utmaningen med kompetensbrist

Jon lyfter fram det enorma kompetensbehovet som en central utmaning. Att bygga upp en arbetskraft med den nödvändiga kunskapen för storskalig batteriproduktion blir avgörande för att säkra Sveriges position som en framåtlutad aktör inom branschen.

– Låt säga att en cellfabrik har mellan 3000-6000 anställda och att en grupp på 500 ska arbeta med underhåll. Att hitta och anställa 500 ingenjörer, tekniker och chefer för underhåll är en utmaning i sig. Vi måste hitta nya sätt att utbilda och locka kompetent arbetskraft. Det är inte bara en fråga om att hålla maskinerna igång utan också att skapa en kultur av hållbart och effektivt underhåll som kan anpassas till den snabba utvecklingen inom batteritekniken, förklarar Jon Bokrantz.

Framväxten av en underhållsstrategi

Som stöd till forskningsprojektet finns hela den storskaliga batteriindustrin i Sverige. Samarbeten som enligt Jon gett värdefulla insikter i arbetet framåt.

– För 1,5 år sedan inledde vi som forskningsaktör ett samarbete med industrier såsom Scania, Volvo Group, Volvo Cars och Northvolt. De stod inför utmaningen att bygga fabrikerna för den växande batteriproduktionen men visste inte hur de skulle underhålla dem.

Som svar på industrins utmaningar tog Jon Bokrantz och hans team ett helhetsgrepp kring underhållsstrategin för batterifabriker med fokus på fyra huvudområden.

Först och främst granskas kompetensbehovet, där syftet är att identifiera nödvändiga färdigheter och förmågor hos personalen. Därefter riktas uppmärksamheten mot organisationen av underhållsverksamheten. Det tredje fokusområdet omfattar leverantörssamarbeten både lokalt och globalt. Slutligen undersöks möjligheterna inom dataanalys, där uppkopplade maskiner och sensorer används för att optimera beslutsfattandet inom underhåll.

– Vi har det senaste året kartlagt det som är karakteristiskt för batteriproduktion och som påverkar underhållsverksamheten. Några centrala exempel är inom celltillverkning, något som tidigare främst utförts av asiatiska tillverkare och som nu etableras i Sverige. Skalan av dessa anläggningar är massiv och har en mängd olika produktionsprocesser som kräver varierande underhållsstrategier. Vi står inför utmaningen att snabbt anpassa oss till en ny industri där leverantörskedjorna, språkbarriärer och bristen på regelverk skapar komplexitet. Rollen av underhåll blir kritisk för att säkerställa att allt fungerar som det ska, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen inom batteritekniken, säger Jon Bokrantz.

Möjligheterna framåt

Framåt öppnar den accelererande batteriindustrin dörrar till en rad spännande möjligheter. En av de centrala ligger i att skapa innovativa utbildnings- och rekryteringsmetoder för att möta det stora kompetensbehovet inom underhåll. Jon Bokrantz understryker vikten av att utbilda och locka kompetent arbetskraft.

– Många ser det som en svårighet att hitta rätt kompetens, men jag ser det också som en möjlighet. Den unga generationen inspireras av den gröna omställningen inom industrin. Att frigöra oss från fossila bränslen och skapa en hållbar industri är deras drivkraft. Det är där vi kan vända trenden för underhållsbranschen. Det är kanske inte traditionellt lockande att jobba inom underhåll, men genom att koppla det till det stora syftet, det som driver många unga idag, skapar vi attraktiva möjligheter, säger Jon Bokrantz och avslutar:

– Vi har chansen att vara med och bygga upp en helt ny industri, och det är där vi kan dra folk till underhåll. Vänd frågan från brist till möjlighet – Vill ni vara med och skapa den här nya industrin? Det är där vi hittar drivet och inspirationen som drar folk till underhåll, och det är där vi kan göra en verklig förändring.

Jon Bokrantz kommer att delta i Underhållsmässan 2024 och prata mer om underhåll av batteriproduktion. Missa inte chansen att höra från en expert inom området. Underhållsmässan äger rum på Svenska Mässan i Göteborg från den 12–15 mars 2024.