Nyheter

Första delen av elanslutningen till mineralgödselfabriken i Örnsköldsvik är klar

Sedan anslutningsavtalet mellan E.ON och Cinis Fertilizer tecknades i maj förra året har ett intensivt arbete skett för att färdigställa anslutningen av sju megawatt (MW) elektricitet till den kommande mineralgödselanläggning i Örnsköldsvik.

Nu ansluts anläggningen till elnätet.

– Det här är ännu ett exempel på E.ONs bidrag till den omfattande energiomställning som nu sker i Norrland. Det har varit ett intensivt arbete och vi är väldigt glada att nu kunna ansluta denna anläggning, som bidrar till en innovativ lösning och nya arbetstillfällen i kommunen, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

För att kunna ansluta Cinis Fertilizers anläggning byggs fördelningsstationen i Bjästa om i olika etapper, samtidigt som fem kilometer elkabel fram till Cinis Fertilizer har grävts ner.

För Cinis Fertilizer ses anslutningen som avgörande.

–Detta är ännu en milstolpe för byggnationen av vår anläggning i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik och en viktig del i vår tidplan att starta produktion av fossilfritt och cirkulärt kaliumsulfat i början av 2024, säger Jakob Liedberg, grundare och VD för Cinis Fertilizer.

Produktionsanläggningen vid hamnområdet i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik blir den första i världen som återvinner restprodukter från massaindustrin och elbilsbatteritillverkning för att producera ett cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel, en stor bristvara på världsmarknaden och ett bidrag till sänkta utsläpp av växthusgaser.

E.ON fortsätter att investera kraftigt i elnäten för att stärka elleveranser och stödja den gröna energiomställningen. Under de senaste 10 åren har företaget investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

– Och med en årlig investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som de möjliggör energiomställningen, avslutar Lena Berglund.

På bilden: Göran Konradsson, projektledare el vid Cinis Fertilizer och Lena Berglund, E.ONs regionchef för norra Sverige, framför anläggningen som nu ansluts till elnätet

Foto: E.ON