Nyheter

Så säkras Stockholms elförsörjning

Räcker elen till för Stockholms omställning och elektrifiering? Vad krävs för att möjliggöra länets fortsatta tillväxt? Viktiga framtidsfrågor lyftes och en gemensam lägesbild presenterades på en samverkanskonferens med alla länets kommuner och andra samhällsbärande aktörer från regionen.

Stockholmsregionen är ett kraftigt växande område med en ökande elanvändning inom många sektorer och en region som har elkapacitetsbegränsningar som riskerar att hämma utvecklingen. Elnätets betydelse för att säkerställa länets utveckling, konkurrenskraft och omställning är helt central. För att möta utmaningarna i länets elförsörjning och motverka kapacitetsbrist krävs stark samverkan, varför ett elförsörjningsforum bildades tidigare i år.

Genom Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län, REST, åtar sig Länsstyrelsen och Region Stockholm, Energimyndigheten samt energibolagen Vattenfall Eldistribution, Ellevio, E.ON Energidistribution, Stockholm Exergi och affärsverket Svenska kraftnät att gemensamt ta sig an dessa utmaningar.

REST lade under våren grundstenarna för hur arbetet ska drivas och har genom en lägesrapport kartlagt situationen i Stockholm och de insatser som behövs för att möta framtida behov

Forumet samlades 10 november tillsammans med cirka hundra representanter från kommuner och näringsliv för att presentera läget i länets elförsörjning med särskilt fokus på effekt och elöverföringskapacitet.

Lägesrapporten visar att effektbehovet för el förväntas öka med 30 procent till 2030. Sammanfattningsvis är det ett ansträngt läge. Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka elnätskapacitet är att pågående och planerade förstärkningar i elnätet kan färdigställas i tid. Om inte det sker kan storskaliga nyanslutningar till elnätet fördröjas och utveckling och elektrifiering hämmas, såsom att omställningen till en elektrifierad fordonsflotta och att infrastruktur- och byggprojekt behöver skjutas på framtiden.

I dag pågår flera utbyggnadsprojekt i länet som ska öka överföringskapaciteten i elnätet till 2030. Mats Engstedt, chef för Anläggningsinvesteringar, presenterade Vattenfall Eldistributions planer för en fördubblad överföringskapacitet, en investering på nästan 6 miljarder.

 Det kommer vara svårt, men vi ska fixa det. Det finns inget alternativ, sade Mats Engstedt.

Under dagen gav alla aktörer i REST en sammantaget komplex bild med många gemensamma utmaningar och ömsesidiga beroenden. Det fanns en hoppingivande kraft i rummet och en slutsats är att aktiv samverkan är helt avgörande för vägen framåt.

Lägesrapporten för Elförsörjningen i Stockholm län finns i sin helhet här.