Nyheter

Ny BASF-anläggning ska producera biologiskt växtskydd

Kemiföretaget BASF ska bygga en ny anläggning för att ta fram biologiska växtskyddsmedel. Med hjälp av mikroorganismer skapas de nya produkterna som ska förhindra att svamp och insekter ödelägger lantbrukens odlingar.

I BASF:s nya fermenteringsanläggning i Ludwigshafen kommer förnybara råvaror som glukos att omvandlas till biologiska växtskyddsmedel. Bland annat ska biologiska fungicider och biologiska betningsmedel tillverkas där.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på biologiska växtskyddsprodukter från lantbruket i både Sverige och övriga Norden. Denna investering ser vi därför som ett steg i rätt riktning. Dessutom är fermentering en mycket flexibel teknik som kommer tillåta oss att skapa fler bioteknikbaserade produkter i framtiden, säger Robert Racz, nordisk chef för BASF Agricultural Solutions.

Planen är också att anläggningen ska kunna producera huvudkomponenten i Inscalis, ett nytt insektsmedel härlett från en svampstam. Driftsättningen planeras ske under andra halvåret 2025.

– För BASF är detta ett ytterligare steg i övergången till nya och innovativa tillverkningsprocesser baserat på förnybara råvaror. Platsen för anläggningen kunde inte bli bättre. Fantastisk infrastruktur, integrationen i en befintlig högpresterande produktionsorganisation och närheten till forskningsenheter som White Biotechnology, avslutar Robert Racz.

Foto:Petra