Nyheter

Debatt: Statligt stöd avgörande för industri­omställning”

”Om Sverige i framtiden ska fortsätta vara ett industri­land är inte frågan om industrin måste ställa om, utan när. Att stänga ned vår basindustri för att spara el är inte ett vettigt alternativ.”

Det skriver Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi, Stockholms universitet, Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, Handels­högskolan i Stockholm, Christian Thomann, lektor i företags­finansiering, Kungliga tekniska högskolan i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”De stora gröna industri­satsningarna i norra Sverige, Hybrit, H2 Green Steel och Northvolt, har mötts av återkommande kritik (framför allt av professorerna Magnus Henrekson och Christian Sandström) på de ledande tidningarnas debatt­sidor de senaste två åren. Initiativen karakteriseras som den värsta sortens statlig industri­politik, som leder till brist på el, förluster för skatte­betalarna, övervinster till riskkapitalister, och ineffektiv klimat­politik.”

”Inslaget av statliga finansierings­källor nämns frekvent som problematisk. Enligt kritiken snedvrider dessa subventioner marknads­incitamenten, så att privata investerare tjänar pengar på skatte­betalarnas bekostnad. Man pekar också på tidigare historiska felsatsningar från statens sida (se exempelvis debatt­inlägg i DI och SvD).”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/mQ2g8L/debattorer-statligt-stod-avgorande-for-industriomstallning

Foto: cwizner