Nyheter

Elförbrukningen minskar stadigt

Under september minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 9 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 2 procent.

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 469 GWh under september 2022, till 428 GWh under september 2023. Den totala eldistributionen minskade från 2 315 GWh under september 2022, till 2 270 GWh 2023.

Juli månad såg sammanlagda energibesparingar på 4 procent, medan augusti månad hamnade i paritet med fjolåret. Dessförinnan gjorde E.ONs kunder väsentliga energibesparingar under 11 månader i följd.

Siffrorna temperaturkorrigeras inte mellan juni och september.

Foto: Albrecht Fietz