Nyheter

ABB och EDC inleder globalt partnerskap för finansiering av projekt kring klimatteknik

ABB har tillsammans med Kanadas exportkreditinstitut, Export Development Canada (EDC), undertecknat ett globalt partnerskap om att främja investeringar inom hållbara teknologier och projekt i Kanada och runt om i världen.

Medlen från EDC, som har en total grän på upp till 2,9 miljarder dollar, ska stötta ABB:s kunder vad gäller finansiering och försäkring av strategiska elektrifierings- och automationsprojekt inom sektorerna klimatteknik, avancerad tillverkning, digitala tekniker samt framtida resurser. Medlen tilldelas på projektbasis och samarbetet bedrivs under en initial tidsperiod på tre år.

ABB:s CFO Timo Ihamuotila:

– Jag är mycket glad över vårt partnerskap med EDC och deras förtroende för ABB som global teknikledare inom elektrifiering och automation. Partnerskapet stärker vårt kunderbjudande och är helt i linje med vårt mål att möjliggöra en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Det ger både kunder och oss själva möjlighet att investera mer i hållbara tekniker och därmed bidra aktivt till att uppnå en utfasning av fossila bränslen i olika branscher.

Avtalet är tänkt att främja investeringar globalt och lokalt i Kanada, både genom ABB:s kundprojekt och i företagets egen verksamhet. EDC kommer att finansiera och tillhandahålla försäkringar till kundprojekt inom hela ABB:s portfölj inom electrification, motion, process automation, robotics and discrete automation.

– EDC satsar på att stötta stora multinationella företag som ABB som har starka förankringar i Kanada och fokuserar på att bygga upp en innovativ, rättvis och hållbar ekonomi” säger Sven List, Senior Vice President, Corporate and International Group, EDC. Det krävs omfattande kapital för att ställa om till mer hållbara metoder och utveckla grönare produkter och tjänster. Tillsammans fortsätter vi att spela en viktig roll vad gäller att utveckla Kanadas globala hållbarhetsarbete och tackla brådskande globala frågor som klimatförändringarna.

Särskilt fokus blir på strategiska investeringar i tekniker och lösningar med tillväxtpotential, som grön vätgasproduktion, hållbara transportlösningar samt elektrifiering av dagens fossilbaserade verksamheter för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Samarbeten med innovativa kanadensiska startup-företag är också en viktig fråga inom ramen för avtalet med EDC. Med över 100 år av tekniska innovationer i Kanada drivs ABB:s framgångar i landet av 3 100 skickliga medarbetare på 29 platser från kust till kust.