Nyheter

Sara Skyttedal (KD): ”Risken är att ursprungsbefolkningar som samerna får vetorätt mot nya gruvor”

”När vänstersidan inte längre kan försvåra för industrierna från sina tidigare kontor på regeringskansliet, försöker man göra detta i EU. Genom de socialdemokratiska europaparlamentarikernas agerande riskerar ursprungsbefolkningar att få vetorätt över nya svenska gruvsatsningar.”

Det skriver Sara Skyttedal, Europaparlamentariker (KD), ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi i en debattartikel i Aftonbladet:

”Europaparlamentet röstade i torsdags förra veckan om den så kallade kritiska råmaterialakten, som ska säkerställa EU:s försörjning av viktiga råmaterial – till exempel aluminium, koppar och litium. Råmaterialakten är av stor betydelse för att EU:s gröna omställning och breda elektrifiering ska lyckas och för att minska beroendet av omvärlden, i synnerhet Kina.”

Läs hela debattartikeln här:

www.aftonbladet.se