Nyheter

Innovativa lyftlösningar på Empack 4-5 Oktober 2023: För en övergång till hållbara förpackningslösningar

Allt eftersom förpackningsindustrin omfamnar nödvändigheten av hållbarhet, är det viktigt för Pronomic att visa lyftlösningar som ligger helt i framkant av det marknaden kan erbjuda på Empack 4-5 oktober 2023.

Med focus på att stödja företag som jobbar mot att implementera miljövänliga förpackningslösningar och förespråka ergonomi på arbetsplatsen, erbjuder Pronomic unika modulära lyftlösningar ett dynamiskt tillvägagångssätt mot att tackla utmaningarna i en industri under snabb utveckling och omställning.

I ett snabbt föränderligt landskap där anpassning mot att implementera hållbara förpackningslösningar är A coh O, förstår Pronomic komplexiteten att ändra en hel produktionslina.

Samtidigt som det är brådskande att införa miljövänliga lösningar finns manga hinder på vägen så som intrikata leveranskedjor och ett behov av att göra anpassningar i själva produktionsmiljön. Pronomics lyftlösningar kan i vissa fall erbjuda räddningen som en flexibel och fungerande interimslösning som kan skynda på övergången till nya förpackningslösningar utan att störa produktionseffektiviteten.

Samuel Pierre, R&D Manager på Pronomic, förklarar:

– Vår mission cirkulerar kring skapandet av intelligenta och effektiva lyftlösningar som prioriterar säkerhet och välmående på arbetsplatsen. Eftersom förpackningsindustrin befinner sig i en tid av snabb förändring, är våra modulära lyftvagnar perfekta för att enkelt kunna anpassas en arbetsmiljö i ändring. Våra vagnar erbjuder en unik lösning där de sömlöst integreras med eksisterande produktionslinor, och omedelbart adressera lyftbehoven som uppstår vid förändring.

Pronomics tillvägagångssätt sätter focus på att stödja våra kunder och att på djupet förstå deras lyftbehov för att tillsammans med dem ta fram en kundanpassad lösning.

Varje lyftvagn är noggrant framtagen för att lösa lyft behovet och samtidigt reducera arbetsrelaterade belastningsskador bland personalen. Designen är anpassad för att öka användarens säkerhet och komfort, lösa arbetsplatsens lyftbehov och säkerställa en effektiv materialhantering.

Den ergonomiskt designade elektriska lyftvagnen har viktiga egenskaper så som låg egenvikt och lågt rullmotstånd, vilket båda är viktiga faktorer för att motverka belastningsskador under materialhantering, speciellt vid hantering av tung och otymplig last.

Vagnarna kommer med lyftkapacitet upp till 325 kg. Den smarta designen bidrar till en positiv arbetsmiljö med friska och motiverade medarbetare samtidigt som den motverkar dyra driftsstopp och onödiga skador på maskiner och material.

Genom sitt deltagande på Empack och med ett brett urval av olika lösningar som kan hantera olika förpackningsmaterial, i varierande storlek och känslighet, understryker Pronomic sin förmåga att stödja industrins övergång till hållbara förpackningslösningar.

Besökare är välkomna att besöka Pronomc i på monter G:02 på Empack 4-5 oktober på Kistamässan i Stockholm.