Nyheter

Nu invigs världens första anläggning för fossilfri vätgas

Stål- och återvinningsföretaget Ovako blir först i världen med en anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål före valsning. Invigningen av vätgasanläggningen i Hofors är en viktig milstolpe i arbetet för en mer hållbar stålindustri med potential för stora utsläppsminskningar globalt och i andra tunga industrier.

Statsminister Ulf Kristersson inviger på plats den 5 september.

– Stålverket i Hofors grundades redan på 1500-talet och med den nya vätgasanläggningen startar ett nytt kapitel i svensk stålhistoria. Uppvärmning av stålprodukter har hittills krävt stora mängder fossila bränslen. Vi blir nu först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning, vilket minskar detta steg i produktionen till nära noll utsläpp, säger Marcus Hedblom, President och CEO Ovako Group.

Den fossilfria vätgasen som kommer produceras i Ovakos nya anläggning ska användas för att värma stål vid intilliggande valsverk, vilket kommer minska koldioxidutsläppen till nära noll. Förutom uppvärmningen av stål avses vätgasen att användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar och överskottsvärmen från anläggningen bli till fjärrvärme.

Den fossilfria vätgasanläggningen i Hofors blir Europas största i full drift. Tekniklösningen för industriell värme innebär potential för stora utsläppsminskningar globalt, och inte bara inom stålindustrin.

– Vätgasanläggningen förstärker Sveriges position när det gäller hållbara innovationer. Efterfrågan ökar på klimatneutralt stål, där vi redan har en ledande position, och det finns ett stort intresse i industrin för denna typ av nya lösningar. Nu visar vi vägen för hur industriell höggradig värme kan göras helt fossilfri, inte bara inom stål, säger Marcus Hedblom.

Genom att samarbeta med partners som Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen säkerställer Ovako att anläggningen i Hofors gör skillnad från dag ett. Utvecklingen av vätgasanläggningen har utförts med stöd från Energimyndigheten och Europeiska unionen

 Mer om Ovakos vätgasanläggning:

Ovakos vätgasanläggning är världens första anläggning för fossilfri vätgas för att värma upp stål före valsning. Metoden minskar detta steg av produktionen till nära noll utsläpp, med endast vatten som restprodukt.

Anläggningen i Hofors är också Sveriges största elektrolysanläggning. En elektrolysör är en utrustning som använder elektricitet för att dela upp vattenmolekyler i vätgas och syrgas, och dessa tillsammans kan därefter användas som bränsle.

Anläggningen om 20 MW kommer att generera 3 880 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Mer än 100 containrar i volym, varje timme, och dessutom tillkommer den syrgas som också produceras.

Förutom uppvärmningen av stål kommer den fossilfria vätgasen att kunna användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar. Tekniklösningen kan användas flexibelt och kan därför bidra till stärkt elnätsstabilitet, vilket i sin tur öppnar för högre grad av förnybara energikällor. Vidare kan restvärmen omhändertas i fjärrvärmenäten.

Investeringen på cirka 180 miljoner kronor stöttas av Energimyndigheten via Industriklivet.

Planen är att använda lokal vätgasproduktion i alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el.