Nyheter

Piteå Science Park utreder etablering av växthus försörjt av spillvärme

Intresset för att öka självförsörjningsgraden av livsmedel har ökat de senaste åren och i Sverige, och framför allt i Norrbotten, har vi väldigt låg självförsörjningsgrad. – Mot bakgrund av en osäker omvärld, hållbarhet och möjligheten att nyttja spillvärme från Smurfit Kappa, genomför man nu en förstudie för att titta på förutsättningarna för en etablering av växthus samt lagring av värme i Piteå.

– Målet är att öka produktionen av lokalproducerad mat, lagra energi och skapa arbetstillfällen, berättar Patrik Isaksson, projektledare för förstudien Hållbar matproduktion och energiförsörjning.

Piteå Science Park leder arbetet med en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för nyttjandet av industriella restströmmar för en etablering av växthus i Piteå samt se över möjligheten att lagra energi för att kunna hantera störningar i energibehovet. Initiativet till förstudien har skett i samverkan med Zelk Energy, Hushållningssällskapet, Piteå kommuns näringslivsavdelning, Smurfit Kappa och PiteEnergi.

Att öka vår självförsörjningsgrad för livsmedel är något som vi i Sverige inser att vi behöver göra. Från att i början av 90-talet ha kapacitet att producera 100 % av vår mat är den nuvarande förmågan endast 50 %. Lokalt skulle en växthusetablering medföra stor nytta genom ökad tillgång till lokalproducerad mat men också skapa arbetstillfällen för människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Genom att nyttja restströmmar till att odla livsmedel bidrar vi till hållbara lösningar i vår livsmedelsproduktion och kan samtidigt skapa ett stort antal arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om förutsättningarna för det finns bidrar Piteå till att öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel samtidigt som vi bidrar till Piteås tillväxt och trygghet, säger Jan Jonsson, Zelk Energy.

Förstudien ska vara klar i november. Finansiärer är Piteå kommun, Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.

På bilden: Patrik Isaksson, projektledare för förstudien Hållbar matproduktion och energiförsörjning.

Foto: Jacob Gabrielsson