Nyheter

Kingspan BAGA erhåller EPD för BAGA Effektiv avloppslösning

Kingspan Water & Energy meddelar stolt att vi har fått en miljöproduktdeklaration (EPD) för vårt marknadsledande avloppsreningssystem BAGA Effektiv. Det betyder att Kingspan är en av de första tillverkarna av avloppsvattenprodukter i Norden som får denna deklaration!

En så kallad EPD (Environmental Product Declaration) ger en omfattande översikt över en produkts eller tjänsts miljöpåverkan, baserad på en livscykelanalys (LCA).

Deklarationen grundar sig på en internationellt erkänd och standardiserad metod och bedöms genom en rigorös valideringsprocess från tredje part. Den gör det i sin tur möjligt för kunder att enkelt jämföra olika produkter, antingen för att fatta välgrundade beslut när de köper en produkt eller inom ramen för att utvärdera en anläggnings koldioxidavtryck under hela dess livscykel.

Kingspan-teamet slutförde en EPD för att bedöma och jämföra miljöpåverkan och koldioxidavtryck av avloppsanläggningen BAGA Effektiv* 1 hushåll 2 m3 för hela produktens livscykel. Det vill säga, deklarationen inkluderar både slamavskiljare och efterföljande bädd.

BAGA Effektiv är en av Kingspans mest populära avloppslösningar för både ”större små verk” och för enskilda husägare i Norden. Dess biologiska reningssystem ger enastående prestanda, avloppsrening med optimal tillförlitlighet – tillsammans med låga driftskostnader.

– Vi är engagerade i att förbättra hållbarhet och innovation i vårt produktsortiment och på alla våra anläggningar över hela världen, vägledda av Kingspan Groups 10-åriga hållbarhetsprogram Planet Passionate och vårt ramverk för produkters cirkularitet, säger Michela Ferrando, Kingspan Water & Energy’s Sustainability Lead och fortsätter:

– Vi tror att EPD:er kommer att bli en integrerad del i framtida samtal med kunder här i Norden, och vi planerar att producera fler EPD:er inom en snar framtid för ytterligare regioner och produkter, för att visa upp de framsteg vi strävar efter att uppnå och ge transparens till våra klienter.

Patrik Ellis, Business Development Manager, på Kingspan BAGA, säger:

– Vi är övertygade om att kunder och slutanvändare kommer att uppskatta det faktum att information om våra produkters miljö- och koldioxidavtryck är lättillgänglig, tydlig, heltäckande och verifierbar.