Nyheter

Ett steg framåt i ansvaret för det finska batteriklustret

Fortum och Terrafame i Finland har tecknat ett avtal om provdrift, där metallerna som återvinns från den svarta massan av Fortums elbilsbatterier kommer att användas i Terrafames batterikemikalieproduktion. Samarbetet mellan Fortum och Terrafame möjliggör en ännu mer ansvarsfull värdekedja för den europeiska batteriindustrins behov.

Enligt avtalet levererar Fortum nickel och kobolt som återvunnits från den svarta massan av begagnade elbilsbatterier vid Harjavalta återvinningsanläggning till Terrafame, som tillverkar batterikemikalier för nya elbilsbatterier av den återvunna råvaran. Vid slutet av sin livslängd hamnar batterierna i återvinningen igen, vilket stänger kretsloppet av återvunna råvaror.

Samarbetet mellan Fortum och Terrafame är en utmärkt demonstration av potentialen och synergin hos det finska batteriklustret.

– Vi tycker att det är fantastiskt att vara med och producera ännu mer hållbara batterikemikalier och samtidigt främja ansvaret för det finska batteriklustret. Samarbetet med Terrafame är också ett steg mot en mer självförsörjande europeisk batteriindustri, där importerade råvaror behöver användas mindre än tidigare, säger Tero Holländer, chef för Fortums batteriverksamhet för batteriåtervinning.

– Samarbetet med Fortum är det första steget mot en bredare batterikemikalieproduktion baserad på återvinning. Koldioxidavtrycket för de batterikemikalier vi producerar är redan det minsta på marknaden, och med återvinning kan vi vidareutveckla ansvaret för våra produkter, samtidigt som vi utökar vår råvarubas, säger Joni Lukkaroinen, vd för Terrafame.

Behovet av batterikemikalier växer kraftigt och Europa letar ständigt efter nya lösningar för att säkerställa tillgången på råvaror som används i elbilsbatterier. Även om återvunnet material inte helt kommer att kunna ersätta brytningen av primära råvaror som nickel och kobolt inom en snar framtid, kräver EU:s framtida ansvarsfulla batteriregler en gradvis ökning av återvunnet material vid tillverkningen av batterier. Batteri-, elektronik- och biltillverkare måste redan förbereda sig för nya lagändringar, eftersom de första minimikraven för återvinning av batterimaterial som kobolt, nickel och litium kommer att träda i kraft 2026.

Fortums och Terrafames försöksverksamhet startar i juni och samarbetet är planerat att pågå i många år. Målet med samarbetet är att skapa en ansvarsfull återvinningsvärdekedja för framtida behov.