Nyheter

Vattenfall och Coca-Cola i samarbete om eldrivna tunga transporter

Vattenfall och Coca-Cola i Sverige satsar på eldrift av tunga transporter. Till att börja med installeras tre laddningsstationer för lastbilar på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm, vilken sedan 2021 är certifierat klimatneutral.

Både Vattenfall och Coca-Cola i Sverige har högt ställda klimatmål med netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2040. Tillsammans har nu företagen initierat ett pilotprojekt med tre laddningsstationer placerade på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro, för att tillgodose behovet av el för eldrivna transporter.

– Vi har ingått ett partnerskap i syfte att bistå Coca-Cola i Sverige i sin klimatomställning. Nya lösningar och partnerskap är nödvändiga för att minska miljö- och klimatpåverkan inom transportsystemet. Vi har stöttat i piloten, bistått i att dra lärdomar och samtidigt supportat med att optimera laddlösningen framåt utifrån kundens och åkeriernas behov. Vattenfalls del är helhetslösningen ”Power-as-a-Service”. Det innebär att vi står för investeringen i laddinfrastruktur och äger, driver och säkerställer laddningsstationens funktion under hela avtalstiden. Det medför att kunden kan ha fokus på sin kärnverksamhet, säger Ingela Hålling, chef för Vattenfall Network Solutions.

– Vi har arbetat aktivt med att sänka utsläppen från våra tjänstefordon och transporter under en längre tid. Sedan 2021 används 100 procent fossilfritt bränsle i alla upphandlade inrikestransporter och på anläggningen finns redan laddstolpar för tjänstefordon och personbilar. Eldrivna tunga transporter och laddstolpar för dessa är nästa steg på vår resa. I detta pilotprojekt ingår två eldrivna lastbilar som kommer leverera vår dryck ut till kunder, drivna av Vattenfalls el från vindkraft, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific Partners Sverige.

Coca-Cola Europacific Partners i Sverige är energikund till Vattenfall sedan 1998 och anläggningen i Jordbro utanför Stockholm använder idag 100 procent miljödeklarerad el från vindkraftverket Lillgrund i Öresund, med EPD och Bra Miljöval-märkning.

Foto: David Jansson