Nyheter

Naturskyddsföreningen: ”Olyckligt att kommunerna inte får incitament till vindkraft”

Naturskyddsföreningen anser att det är mycket olyckligt att utredningen inte kan föreslå skarpa verktyg för incitament till kommunerna att bygga vindkraft. Naturskyddsföreningen kommenterar utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft”.

– Det är mycket olyckligt att utredningen är blockerad från att föreslå skarpa verktyg som skulle kunna ge många miljoner till kommuner – speciellt i glesbygd – och säkra fortsatt utbyggnad av vindkraft, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Vi vill se ett system för intäkter till kommuner som skapar lokala incitament att bygga vindkraft. Kommuner och närboende till elproduktionen är nyckelintressenter när vi snabbt ska bygga ut den hållbara förnybara energin och bryta beroendet av fossila bränslen, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Det är bra att utredningen föreslår ett system för att ersätta närboende, de boende inom 10x vindkraftverkens höjd, som får en del av intäkterna, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– Nu måste regeringen agera skyndsamt, tillsätta en ny utredning eller göra en departementspromemoria som kan föreslå ett system för kommunala intäkter med friare händer. Det här är en viktig utredning som gjort ett mycket noggrant arbete och lägger fram flera bra och väl avvägda förslag som gynnar boende på landsbygd. Men även kommunerna måste få ersättning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Under 2021 stoppade kommunerna 78 procent av ansökta vindkraftverk på land. Flera andra länder har redan incitamentssystem på plats, vilket saknas i Sverige. Naturskyddsföreningen anser att en förutsättning för klimatomställningen och utbyggnaden av förnybar energi är att den ska gå hand i hand med landsbygdsutveckling.

En viktig aspekt vid byggen av vindkraft är enligt Naturskyddsföreningen att djur- och växtliv inte får skadas och att den biologiska mångfalden och ekosystemen måste skyddas.

– Placeringen av vindkraft är oerhört viktig. En utbyggnad av vindkraften får aldrig skada värdefullt djur- och växtliv. Vindkraft ska inte byggas i känsliga miljöer, säger Karin Lexén.

– Vid vindkraftsetablering i Sápmi måste reell hänsyn tas till samernas urfolksrättigheter, säger Karin Lexén.