Nyheter

Plexigrid tar in 45 miljoner i nytt kapital för att effektivisera elnät

Mjukvarubolaget Plexigrid stänger sin andra investeringsrunda och tar in 45 miljoner i nytt kapital. Bland investerarna finns svenska Polar Structure och Vargas Holding samt spanska The Venture City. Plexigrid bidrar till energiomställningen genom en digital effektivisering av elnätet.
Den snabba elektrifieringen av samhället innebär ett ökat behov av fossilfri elproduktion samtidigt som våra elnät saknar den kapacitet som krävs. Väntetiden för att ansluta vind, sol och laddinfrastruktur till nätet är lång. Ofta krävs stora utbyggnadsprojekt som tar tid, kostar pengar och tar betydande resurser i anspråk. Plexigrids mjukvara ser till att elnätet kan användas mer effektivt så att fler kan ansluta till det befintliga nätet. Det innebär att kostnaderna för elkunderna kan sänkas radikalt. 

– För många kommuner innebär den bristande nätkapaciteten utmaningar och flaskhalsar som försenar energiomställningen. Vi på Polar Structure investerar i infrastruktur som bidrar till ett mer hållbart samhälle och hjälper kommunerna att ställa om inom transport, energi och digitalisering. Detta är en självklar investering för oss eftersom Plexigrids lösning är revolutionerande för elnätsbolag som vill effektivisera och maximera redan existerande infrastruktur, säger Tobias Emanuelsson, vd och grundare, Polar Structure.

– Det finns en enorm potential i att nyttja existerande nätinfrastruktur på ett mer effektivt sätt. Med Plexigrids lösning, i kombination med utbyggnaden av ny fossilfri energi, kan vi accelerera elektrifieringen och den gröna omställningen, säger Carl-Erik Lagercrantz, vd för Vargas Holding.

Trots kapitalmarknadens svaga utveckling, fick företaget en stark värdering och investeringsrundan blev övertecknad. Det visar på ett omfattande förtroende för Plexigrids teknologi som adresserar en kritisk samhällsutmaning enligt medgrundare och vd; Alberto Méndez Rebollo, tidigare ansvarig för inköp på Vattenfall och vd för Vattenfall Vindkraft.

– Vi har till skillnad från de flesta som tar in kapital just nu fått möjlighet att noga välja vilka som ska äga det här bolaget. Vi har fått med oss långsiktiga aktörer som har en omfattande erfarenhet av energiomställningen och förstår behovet av att anpassa och effektivisera elnäten runt om i världen, inte minst i Sverige, säger Alberto Méndez Rebollo.

Plexigrid skapar en digital realtidskopia, en digital tvilling, av elnätet som kan reducera nätkostnaderna med 35 till 40 procent. EU-kommissionen släppte i oktober 2022 en handlingsplan för digitalisering av energisektorn och förutspår investeringar på 170 miljarder euro till 2030 för att digitalisera elnäten. Digitala tvillingar utpekas som en viktig del av lösningen. Samtidigt pågår en genomgripande förändring av styrmedel och elmarknad för att driva fram ett mer innovativt, effektivt och grönt elsystem.

– För två år sedan tog vi beslutet att stödja denna extraordinära satsning och det team som vi anser har visionen och kapaciteten att lösa en av de största utmaningarna när det kommer till energiomställningen. Nu har Plexigrid uppmärksammats som idé- och teknikledare inom sitt segment. Beslutet i vår investeringskommitté var enhälligt, kommenterar Andrés Dancausa Managing Partner för EMEA på TheVentureCity.