Nyheter

Nordic Solar – 5 nya solparker öppnar 2023

Nordic Solar, som utvecklar, bygger och driver solcellsparker över hela Europa, uppnådde fantastiska resultat 2022, både strategiskt, operativt och finansiellt. Solcellsbolaget avslutade året med att både intäkter och EBITDA ökade med mer än 50 procent. Under 2023 kommer Nordic Solar att börja bygga fem nya solcellsparker med särskilt fokus på biologisk mångfald över hela Europa.

Det danska energibolaget Nordic Solar, som utvecklar, bygger och driver solparker i 12 europeiska länder, avslutade 2022 med mycket tillfredsställande resultat och en extremt lovande utvecklingsportfölj med planerade solparksprojekt. 

Med fokus på en konsoliderad expansion på en snabbt växande grön energimarknad, genererade företaget intäkter på 72,4 miljoner euro 2022, vilket motsvarar en ökning med 56 procent jämfört med året innan. Samtidigt noterade Nordic Solar en EBITDA-ökning på 53 procent jämfört med 2021 och en EBITDA-marginal på 68,1 procent.

Enligt Jes Vengaard, CFO på Nordic Solar, var 2022 ett år som användes inte bara för att professionalisera och ytterligare konsolidera företaget, utan också för att navigera i en turbulent energimarknad.

– Vi har framgångsrikt lyckats styra säkert genom vatten som domineras av världens första verkligt globala energikris, som orsakade stora förändringar i både utbuds- och efterfrågemönster. Det har skapat en del möjligheter för oss, men säkerligen också utmanat oss på vägen med bl.a. annat, ökade kostnader för att etablera nya solcellsparker. Jag är stolt över att kunna säga att Nordic Solar är starkare än någonsin idag med en mycket gedigen utvecklingsportfölj av planerade projekt som vi kommer att rulla ut under de kommande åren, förklarar Jes Vengaard.

Redo för framtida börsintroduktion

Nikolaj Holtet Hoff, VD för Nordic Solar och grundare av bolaget, är glad över att 2025-strategin som bolaget tog fram 2021 redan ger fantastiska resultat och styr Nordic Solar mot en spännande framtid:

– Vi har levererat starka resultat 2022 – strategiskt, operativt och finansiellt, och vi har kommit långt på vår resa mot att bli ett av Nordens ledande solcellsföretag. Sedan starten av Nordic Solar har det varit vår ambition att gå ut på börsen och skapa en ‘folkaktie’. År 2022 har vi förberett oss på att kunna göra det när och när vi och våra aktieägare beslutar om det, säger Nikolaj Holtet Hoff.

Fem nya solparker på väg 2023

Nordic Solar har en planerad utvecklingsportfölj av solparker på mer än 1,8 GW. Bara under 2023 räknar Nordic Solar med att börja bygga minst fem nya solcellsparker. Dessa inkluderar solcellsparker i Litauen, Sverige och Danmark.

Fokus på ökat hållbarhetsarbete

Under 2022 öppnade Nordic Solar sin första solcellspark och introducerade ett specialutvecklat koncept för biologisk mångfald. Den ägde rum i Lysabild på södra Jylland och denna satsning kommer att fungera som en prototyp för företagets befintliga och framtida solcellsparker i Europa. Initiativen ska öka mångfalden av växter och djur i området och kommer att sättas upp innan man bygger solcellsparker på marken. 

I samband med publiceringen av 2022 års bokslut kommer Nordic Solar även att publicera årets hållbarhetsredovisning som förklarar bolagets förstärkning av hållbarhetsarbetet. Nordic Solar har de senaste åren arbetat hårt för att göra alla aspekter av sin verksamhet mer hållbara. Denna process är väl igång och företaget ser för närvarande till att alla delar av organisationen är nära involverade i lagarbetet.

Solenergi förväntas överträffa andra typer av energi

Solenergi har under hela 2022 behållit sin ledande position som den snabbast växande energikällan – och den globala solenergimarknaden passerade en viktig milstolpe när man i början av året kunde märka installationer på totalt 1 terawatt på global nivå. Enligt branschkällor förväntas denna siffra fördubblas på bara tre år.

Enligt Internationella energiorganet stod solenergi för cirka 11 procent av den totala installerade energikapaciteten 2021. Cirka 12 000 gigawatt förväntas installeras år 2050, mer än hälften kommer att vara relaterad till solenergi. Det innebär också att solenergin kommer att öka sin marknadsandel från 11 procent 2021 till nästan 40 procent 2050, och tekniken kommer därmed att överträffa alla andra energislag.